If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Dziedzina funkcji - zadania tekstowe

Zadanie

Maciek stoi na 5-tym stopniu pionowej drabiny. Drabina ma 15 stopni, a różnica wysokości pomiędzy kolejnymi stopniami wynosi 0,5 m.
Niech funkcja h(n) oznacza wysokość liczoną od powierzchni ziemi, mierzoną w metrach, na jakiej znajdują się stopy Maćka po przesunięciu się n stopni na drabinie (jeśli Maciek przesunie się w dół, n będzie ujemne.)
Jakie rodzaju liczby są najbardziej odpowiednie jako dziedzina funkcji h?
Wybierz 1 odpowiedź:
Określ przedział, będący dziedziną tej funkcji:
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?