If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przekształcanie zmiennych losowych

Zadanie

Pewna sieć kawiarni oferuje kawę w trzech wielkościach: małą, średnią i dużą. Sieć gromadzi dane na temat liczby zamówień oraz dochodu, ze sprzedaży kawy w każdej z trzech wielkości. Niech X będzie zmienną losową równą dochodowi sieci ze sprzedaży kaw w losowo wybranej wielkości. Poniższa tabela zawiera rozkład prawdopodobieństwa zmiennej X oraz informacje na temat wartości średniej i odchylenia standardowego tego rozkładu:
MałaŚredniaDuża
X=dochód (zł)4812
P(X)0,180,500,32
Wartość średnia:μX=$8,56
Odchylenie standardowe:σX$2,77
Sieć planuje specjalną promocję, w której klienci zapłacą 2 zł mniej za każdy rodzaj kawy. Załóżmy, że promocja nie będzie miała wpływu na rozkład prawdopodobieństwa dochodów ze sprzedaży. Niech Y będzie zmienną równą dochodowi sieci ze sprzedaży kaw w losowo wybranej wielkości.
Ile wynosi wartość średnia i odchylenie standardowe zmiennej Y?
μY=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
złotych
σY
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
złotych