If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Liczby całkowite i naturalne

Różnica pomiędzy liczbami naturalnymi i liczbami całkowitymi. Na przykład, czy liczba -8 jest liczbą naturalną? A liczbą całkowitą? Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.
Najpierw porozmawiamy o liczbach naturalnych, potem o liczbach całkowitych, a zakończymy zastanawiając się nad liczbami naturalnymi i całkowitymi jednocześnie.

Liczby naturalne

Liczby naturalne zaczynają się od 0 i rosną, rosną, rosną... bez końca:
{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11..}
Pamiętaj: Liczby naturalne nie zawierają liczb ujemnych, ułamków zwykłych i ułamków dziesiętnych.
Czy 8 jest liczbą naturalną?
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy 9749 jest liczbą naturalną?
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy 5 jest liczbą naturalną?
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy 9,5 jest liczbą naturalną?
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy 57 jest liczbą naturalną?
Wybierz 1 odpowiedź:

Doskonale, a teraz przejdźmy do liczb całkowitych.

Liczby całkowite

Liczby całkowite są podobne do liczb naturalnych, ale należą do nich także liczby ujemne:
{5,4,3,2,1,0,1,2,3,4,5..}
Pamiętaj: Podobnie jak w przypadku liczb naturalnych, liczby całkowite nie zawierają ułamków zwykłych i ułamków dziesiętnych.
Czy 13 jest liczbą całkowitą?
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy 7 jest liczbą całkowitą?
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy 9 jest liczbą całkowitą?
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy 8,6 jest liczbą całkowitą?
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy 8,6 jest liczbą całkowitą?
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy 947 jest liczbą całkowitą?
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy 13 jest liczbą całkowitą?
Wybierz 1 odpowiedź:

Doskonale, teraz, gdy poznaliśmy już liczby naturalne i liczby całkowite, jesteśmy gotowi do sortowania liczb.

Sortowanie liczb

Jaką liczbą jest 3?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Jaką liczbą jest 5,1?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Jaką liczbą jest 12?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Sprawdź, czy rozumiesz

Wybierz zdanie, które najlepiej opisuje związek pomiędzy liczbami naturalnymi i liczbami całkowitymi:
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.