If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Interpretacja liczb ujemnych

Zadanie

Wesołe miasteczko używa liczb dodatnich do oznaczenia, kiedy kolejka górska znajduje się nad ziemią, a liczb ujemnych — do oznaczenia, kiedy kolejka górska znajduje się pod ziemią.
Jak wesołe miasteczko oznaczyłoby kolejkę górską, która znajduje się 3 metry pod ziemią?
Wybierz 1 odpowiedź: