If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wprowadzenie do objętości brył w przypadku kwadratowych i prostokątnych przekrojów poprzecznych

Zadanie

Niech f(x)=5x i g(x)=2sin(πx6). Niech R będzie obszarem ograniczonym wykresami funkcji f i g oraz osią Y, tak jak na rysunku:
Obszar R stanowi podstawę pewnej bryły. Dla każdego x, przekrój tej bryły prostopadły do osi X, ma kształt prostokąta, którego podstawa należy do R i którego wysokość wynosi 2x.
Które z podanych poniżej wyrażeń prawidłowo opisuje objętość tej bryły?
Wybierz 1 odpowiedź: