If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Odziaływanie dipol-dipol

Oddziaływania dipol-dipol występują pomiędzy cząsteczkami będącymi trwałymi dipolami. W przypadku cząsteczek o podobnym rozmiarze i masie, siła tych oddziaływań zwiększa się ze wzrastającą polarnością. Cząsteczki polarne mogą także oddziaływać z cząsteczkami niepolarnymi na zasadzie dipol - dipol indukowany. W wyniku takiego oddziaływania cząsteczka polarna indukuje w cząsteczce niepolarnej powstanie tzw. dipola indukowanego, tj. takiego, który zniknie, gdy cząsteczki przestaną ze sobą oddziaływać. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video