If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Utlenianie i redukcja, czyli reakcje redoks

Zadanie

Utlenianie:Cu(s)CuA2+(aq)+2eRedukcja:MnOA4A(aq)+4HA+(aq)+3eMnOA2(s)+2HA2O(c)
Kiedy przedstawione powyżej reakcje połówkowe zostaną zbilansowane, stosunek współczynników Cu(s):MnOA4A(aq) wyniesie:
Wybierz 1 odpowiedź: