Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Obliczenie mocy i energii wypromieniowanej w postaci ciepła w obwodzie prądu stałego

Zadanie

Przewodnik, przez który płynie prąd o natężeniu 0,20 A, emituje w postaci energii termicznej 1500 J w ciągu półtorej minuty.
Oblicz opór R tego przewodnika.
Uwaga: odpowiedź wyraź w jednostkach układu S.I., to znaczy w omach (Ω).
R=
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
Ω