Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Obliczanie siły sprężystości

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Sprężyna o stałej sprężystości równej k=95,5Nm, umocowana lewym końcem do ściany, znajduje się w stanie równowagi. Do prawego końca sprężyny przymocowano pewną masę. W pewnym momencie masę przesunięto w prawo z położenia odległego od ściany o 0,200m do położenia odległego od ściany o 0,220m i przytrzymano.
Ile wynosi siłą, z którą sprężyna działa teraz na masę?
Rozwiąż zadanie w układzie współrzędnych, w którym dodatni kierunek osi skierowany jest w prawo.
Wybierz 1 odpowiedź: