If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Cztery czynniki produkcji — film z polskimi napisami

Ekonomiści tradycyjnie dzielą czynniki produkcji na cztery kategorie: ziemia, praca, kapitał i przedsiębiorczość. Ziemia odnosi się do zasobów naturalnych, praca odnosi się do siły roboczej, a kapitał odnosi się do czegokolwiek czego można użyć do zrobienia czegoś innego. Ostatni zasób, przedsiębiorczość, odnosi się do umiejętności połączenia poprzednich trzech zasobów i stworzenia z tego połączenia jakiejś wartości. W tym filmie zdefiniujemy każdy z czterech czynników produkcji i pokażemy przykłady.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Pojęcie, które będzie się powtarzać podczas studiowania ekonomii, to cztery czynniki produkcji, wśród których zwykle wyróżnia się: ziemię, pracę, kapitał i przedsiębiorczość. Więc jeśli chcemy coś wyprodukować, ustalmy, że to koło obrazuje proces produkcji, a ta strzałka to wynik, potrzebujemy więc nakładów. Możemy mieć wiele, wiele nakładów. Możemy potrzebować zapasów, fabryki, ludzi do pracy w naszej fabryce, potrzebujemy wszystkich tych różnych rzeczy. Ale pojęcie czterech czynników produkcji pokazuje, że wszystkie te czynniki można zaklasyfikować do jednej z tych czterech grup, albo do ziemi, pracy, kapitału czy przedsiębiorczości. Wszystkie te słowa coś oznaczają w codziennym języku więc niektóre z nich mogą od razu wydać się znajome. Przecież jeśli chcesz zbudować fabrykę lub musisz uprawiać rolę, potrzebujesz w tym celu ziemi. Widzimy przykład tutaj, czyli farmę. Oczywiście potrzeba wiele ziemi, żeby mieć farmę. Nawet w przypadku fabryki ubrań, takiej jak na przykład ta sto lat temu, ludzie potrzebowali ziemi, na której wybudują tę fabrykę. Więc ta podłoga znajduje się na ziemi. Natomiast ziemia nie musi oznaczać tylko ziemi w ściśle ekonomicznym kontekście. Może ogólnie oznaczać zasoby naturalne. Mogą być to np. woda, powietrze albo energia. Więc w innych kontekstach zamiast ziemi, możemy mieć na myśli zasoby naturalne mówiąc o pierwszym czynniku produkcji. Teraz kolejny ważny czynnik produkcji, czyli pojęcie pracy. Żeby powstały dobra ktoś musi pracować. Ktoś musi zasiać nasiona, a potem będzie musiał zebrać plony. Praca jest tutaj oczywista. Widzimy ludzi, którzy wkładają pracę po to, żeby powstał produkt. A teraz kapitał, który jest interesujący o tyle, że na codzień używamy tego słowa w trochę innym znaczeniu niż jest ono używane w kontekście ekonomicznym. W ekonomii, kapitał to coś co jest wyprodukowane, żeby wyprodukować inne rzeczy. Przykładami kapitału są więc narzędzia, których używamy, żeby wyprodukować inne rzeczy. Może być to budynek, którego potrzebujemy, żeby wyprodukować inne rzeczy Mogą być to maszyny w fabryce. Na tych obrazkach jest wiele przykładów kapitału. Stół, narzędzia, których używają pracownicy, to jest właśnie kapitał. Widzicie również cały budynek, oświetlenie, wszystko to nazywamy kapitałem. Wieszaki, na których pracownicy wieszają płaszcze po tym jak je wyprodukują, to też jest kapitał. W przykładzie farmy, kapitałem byłyby budynki. Ponieważ zostały skonstruowane, żeby produkować żywność z farmy. Tu mamy przykład jakiejś maszyny, która jest kapitałem dla tej farmy. Jest używana po to by stworzyć wynik pracy tej farmy. Jest chodzi o różnicę między kapitałem w ujęciu codziennym. Kiedy ludzie na codzień mówią o kapitale zwykle mają na myśli kapitał finansowy. Finansowa własność, która może zostać użyta w celu przyniesienia zysku w przyszłości, np. pieniądze. Ale w kontekście ekonomicznym, nie rozważamy finansowej własności, myślimy tylko o rzeczach, które zostały wyprodukowane w celu produkcji innych rzeczy. Czwarty czynnik produkcji to przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość w naszym codziennym języku to działania organizujące rzeczy aby tworzyć nowe rzeczy. Kiedy ktoś jest przedsiębiorcą, myślimy, że próbuje on otworzyć biznes. Kontekst ekonomiczny jest powiązany z tą myślą. Przedsiębiorczość to łączenie wszystkich innych czynników produkcji, żeby faktycznie produkować rzeczy. Nie możemy przypadkowo wybudować budynków I przypadkowo zasiać nasiona. Ktoś musi pomyśleć o tym jak połączyć te rzeczy, po to żebyśmy mogli produkować w rozsądny sposób. I co oczywiste, chcemy wyprodukować możliwie jak najwięcej, mając do dyspozycji inne czynniki, które wprowadzamy do produkcji. Pokrewne pojęcie, czasami używane wymiennie na kursach ekonomii, to technologia. WIęc czasami zobaczymy cztery czynniki produkcji jako ziemię, pracę, kapitał i przedsiębiorczość, a czasami jako ziemię, pracę, kapitał i technologię. Ale kiedy zobaczycie, że technologia jest podana jako jeden z czynników produkcji, nie myślcie o technologii w języku codziennym, czyli o chipach komputerowych i oprogramowaniu. Kiedy ludzie mówią o technologii jako o czynniku produkcji, to tak naprawdę mają na myśli przedsiębiorczość. Mówią wtedy o know-how zorganizowania czynników produkcji w celu uzyskania tego wyniku. Na koniec, chcę poruszyć jeszcze jedną kwestię. Kwestię dwóch rodzajów rzeczy, jakie mogą powstać, z tych wszystkich czynników produkcji. Ogólnie mówiąc, możemy wyprodukować coś co będzie mogło zostać użyte do produkcji innych rzeczy. I już o tym mówiliśmy. W tej sytuacji produkowalibyśmy dobra kapitałowe. Na przykład moglibyśmy skonstruować fabrykę, która mogłaby służyć do produkcji narzędzi użytych w innym procesie produkcyjnym. Inną opcją jest produkcja rzeczy, które są znane jako dobra konsumpcyjne. Dobra konsumpcyjne. Czyli po prostu dobra, których używamy. Mogą czynić ludzi szczęśliwymi, sprawiać przyjemność, ale nie są używane do produkcji innych rzeczy. Ponieważ nasze dobra produkcyjne są ograniczone, zachodzi wymiana, kiedy społeczeństwo, fabryka albo ktoś inny zadecyduje ile kapitału wyprodukować w stosunku do ilości dóbr konsumpcyjnych. Potrzebujemy pewnej ilości dóbr konsumpcyjnych. W innym przypadku nie mielibyśmy się w co ubrać. Nie jedlibyśmy dobrych posiłków. Nie moglibyśmy cieszyć się życiem. Ale potrzebujemy również kapitału. Jeśli produkowalibyśmy tylko dobra konsumpcyjne, w pewnym momencie zabrakłoby nam rzeczy do ich produkcji. Więc jest to bardzo interesująca wymiana, której przyjrzymy się bardziej w kolejnych filmach.