Sztuka świata Islamu

Pierwsze kroki

Sztuka islamu dla początkujących
The Taj Mahal, a silk carpet, a Qur‘an; all of these are examples of Islamic art. But what exactly is Islamic art and architecture?
Rozpocznij naukę