Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:1:53
0 punktów energii
Uczysz się do testu? Skorzystaj z tych 6 lekcji na temat Części mowy: czasownik.
Zobacz 6 lekcji

Niezwykła końcówka -ed czasowników nieregularnych - film z polskimi napisami

Transkrypcja filmu video (w języku angielskim)
-Witam Gramatycy, mówimy o nieregularnych czasownikach. To znaczy o czasownikach, które nie są tworzone jak czasowniki regularne. I żeby popróbować jak wyglądają regularne czasownik, odświeżyć to sobie, weźmy słowo "walk". Umieśćmy je w czasie teraźniejszym. Teraz normalnie w zwykłych okolicznościach, chcemy po prostu dodać "ed" w celu utworzenia formy prostej czasu przeszłego. Więc przechodzimy od formy "chodzić" do "chodził" Dodajmy to zakończenie "ed". I okazuje się, że poza tym jest wiele czasowników nieregularnych które również zachowują się tak samo. Gdy tworzymy formy czasu przeszłego dodajemy ten dźwięk "ed". Tyle, że one nie są tak reprezentowane w pisowni. Dam wam przykład. Czas teraźniejszy słowa "spać" to "sleep" Ale kiedy go umieścić w czasie przeszłym nie będzie "sleeped" ale "slept". Końcówka "pt" tutaj wykonuje taką samą pracę jak "ed" w czasownikach regularnych. Więc "sleep" staje się "slept", tak samo jak "walk" staje się "walked". Podobnie "keep" staje się "kept" (trzymać) "build" zmienia się w "built"(budować) "spend" zostaje "spent" ( spędzać, wydawać) "leave" staje się "left" (wyjeżdżać, opuszczać) "leap" staje się "leapt" (skoczyć) i "lose" (stracić, zgubić) zmienia się w "lost". Więc mimo tego, że czasowniki te nazywa się nieregularnymi, ich nieregularność, co najmniej w tym przypadku ma pewną wspólną cechę z czasownikami regularnymi Wszystkie te formy kończą się tym samym dźwiękiem, tylko zapisuje się go inaczej. Więc to nie jest "sleeped", ale "slept", Nie "keeped", ale "kept", nie "builded", ale "built" nie "spended", ale "spent", Nie "leaved", ale "left", Nie "leaped", ale "leapt", nie "losed" , ale "lost". przynajmniej dotyczy to standardowego języka angielskiego. I to moi przyjaciele to odjazdowe "ed". Możesz nauczyć się wszystkiego. Do usłyszenia. David.