If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Relokacja rdzennych Amerykanów

W latach 30. XIX wieku prezydent Andrew Jackson wcielił w życie politykę relokacji rdzennych Amerykanów, zmuszając plemiona zamieszkujące Georgię, Florydę i Mississippi do wyruszenia na liczącą setki kilometrów wędrówkę do dzisiejszej Oklahomy.

Streszczenie

  • Prezydent USA Andrew Jackson nadzorował politykę usuwania Indian, która została sformalizowana, gdy w maju 1830 roku podpisał ustawę o wysiedleniu Indian (Indian Removal Act).
  • Ustawa o wysiedleniu Indian (Indian Removal Act) upoważniła do serii migracji, które stały się znane jako Szlak Łez.
  • Polityka wysiedlenia Indian była niszcząca dla rdzennych Amerykanów, ich kultury i sposobu życia.

Historia konfliktu między Euro-Amerykanami a amerykańskimi Indianami

Od najwcześniejszych dni kontaktów kolonialnych stosunki między białymi europejskimi osadnikami a amerykańskimi Indianami były nacechowane konfliktem o ziemię i jej zasoby naturalne. John C. Calhoun, który pełnił funkcję sekretarza wojny za czasów prezydenta Jamesa Monroe, jako pierwszy opracował plan przesiedlenia rdzennych Amerykanów na ziemie na zachód od rzeki Missisipi, ale delegacja Georgii w Izbie Reprezentantów wstrzymała projekt ustawy.
Prezydent John Quincy Adams uważał, że sprawę należy rozwiązać pokojowo, ale Georgia ponownie okazała się przeszkodą, gdy zablokowała wprowadzenie w życie dobrowolnego usunięcia rdzennych Amerykanów z terytoriów w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych. Dopiero za prezydentury Andrew Jacksona przesiedlanie Indian stałą się oficjalną polityką Stanów Zjednoczonych.1

Polityka Andrew Jacksona wobec Indian

Andrew Jackson, zanim został prezydentem, wyróżnił się jako mistrz białych osadników przeciwko amerykańskim Indianom. W wojnie w 1812,Jackson poprowadził ofensywę przeciwko narodowi Krik, próbując oczyścić terytorium Missisipi dla białego osadnictwa, a pod rządami prezydenta Jamesa Monroe, wziął udział w Pierwszej Wojnie Seminoli, która zniszczyła plemię Seminoli na Florydzie.2
Zanim Jackson wstąpił do Białego Domu, biali osadnicy w Georgii już od jakiegoś czasu narzekali na ciągłą obecność Czirokezów i Krików na ziemiach, które chcieli zamieszkać. Biali osadnicy zostali ośmieleni przez wybór Jacksona w 1828 roku i unieważnili konstytucję narodu Czirokezów w Georgii, deklarując, że Indianie podlegają prawu stanu Georgia. W 1830 roku naród Czirokezów zaskarżył stan Georgia do Sądu Najwyższego, argumentując, że jest niezależnym narodem i jako taki nie podlega władzy stanu Georgia. Prezes Sądu Najwyższego John Marshall zgodził się, że naród Czirokezów był odrębnym społeczeństwem, ale nie, że był obcym narodem.
W Worcester przeciwko Georgii, prezes sądu najwyższego Marshall rozszerzył ten argument, oświadczając, że stan Georgia nie miał władzy nad Czirokezami, którzy jako suwerenny naród mogli podlegać jedynie władzy rządu federalnego. Orzeczenie to ustanowiło charakter relacji między rządem federalnym a plemionami indiańskimi jako relacji między suwerennymi narodami. Prezydent Jackson odmówił jednak wykonania orzeczenia i prowadził politykę usuwania Indian. Ustawa o wysiedlaniu Indian z 1830 roku upoważniała do dobrowolnego przeniesienia plemion rdzennych Amerykanów na ziemie na zachód od rzeki Missisipi, ale była często nadużywana przez urzędników państwowych i doprowadziła do kilku przymusowych wysiedleń.3

Szlak Łez

Ustawa o wysiedleniu Indian została zastosowana do "Pięciu Cywilizowanych Plemion" - Choktawów, Czikasów, Czirokezów, Krików i Seminolów - nazwanych tak przez ówczesnych ludzi, ponieważ w pewnym stopniu zasymilowały się z białą europejską kulturą i społeczeństwem. We wrześniu 1830 roku Choktawowie stali się pierwszym plemieniem, które podpisało traktat i dobrowolnie przeniosło się na terytorium, które stało się stanem Arkansas. Seminole odmówili opuszczenia ziem swoich przodków na Florydzie, wywołując w 1835 roku drugą wojnę seminolską. Wódz Seminoli Osceola stanął na czele oporu, który okazał się kosztowny dla Stanów Zjednoczonych zarówno pod względem finansowym, jak i ofiar. Armia amerykańska ostatecznie zwyciężyła i wypędziła Seminoli z Florydy na tereny na zachód od rzeki Missisipi, które stały się znane jako Terytorium Indiańskie.4
Portret Osceoli, który poprowadził Seminoli w pierwszej wojnie Seminolów.
George Catlin, Portret Osceoli, który poprowadził Seminoli w drugiej wojnie Seminolów, w1838. Źródło obrazu: dzięki uprzejmości Smithsonian American Art Museum
Chickasawowie zgodzili się opuścić swoje ziemie w zamian za ugodę pieniężną w wysokości 3 milionów, której Stany Zjednoczone odmówiły prawie 30 lat później. Krikowie zostali zmuszeni do odstąpienia ponad 20 000 akrów swoich ziem rodowych w Traktacie w Fort Jackson po Batalii pod Podkową w wojnie 1812 roku; pozostali Krikowie przekazali resztę swoich ziem po wprowadzeniu w życie ustawy o przesiedleniu Indian i przenieśli się na Terytorium Indiańskie w ramach Szlaku Łez.5
Mapa przedstawiająca terytoria Indian amerykańskich we wschodnich Stanach Zjednoczonych - w szczególności Florydę, Georgię, Alabamę i Missisipi - oraz obszary w dzisiejszej Oklahomie, gdzie rdzenni Amerykanie zostali przymusowo przesiedleni
Mapa przedstawiająca terytoria Czikasawów, Choktawów, Czirokezów, Krików i Seminoli ok. 1830 r. oraz trasy przebyte podczas ich przymusowej relokacji - Szlaku Łez - na Terytorium Indiańskim w dzisiejszej Oklahomie. Źródło obrazu: Wikimedia Commons
Jeśli chodzi o Czirokezów, to niewielka grupa podpisała w 1835 roku traktat z rządem USA, ale nie reprezentowała ona przywódców Czirokezów, którzy odmówili dobrowolnego opuszczenia swoich ziem. W rezultacie Czirokezi zostali przymusowo przesiedleni na Terytorium Indiańskie na zachód od rzeki Missisipi. Z 17.000 Czirokezów, którzy zostali zebrani, zginęło co najmniej 4.000, a być może nawet 8.000.6

Jak uważasz?

Jak scharakteryzowałbyś stosunek Andrew Jacksona do rdzennych Amerykanów?
Wyobraź sobie, że jesteś zmuszony przenieść się w odległe miejsce lub stanąć w obliczu śmierci. Co byś ze sobą zabrał? Jak czułbyś się w nowym otoczeniu?
Czy można sobie wyobrazić jakąkolwiek alternatywną politykę, która chroniłaby interesy białych osadników przy jednoczesnym zachowaniu praw i poszanowaniu kultury rdzennych Amerykanów?

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.