If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Tożsamości algebraiczne

Zadanie

Aleksandra chce sprawdzić, czy następujące równanie jest tożsamością algebraiczną:
(x2+1)2=(x21)2+(2x)2
W tym celu, wykonała następujące przekształcenia:
=(x2+1)2Krok 1=x4+x2+x2+1Krok 2=x4+2x2+1Krok 3=x4+2x2+12x2+2x2Krok 4=(x42x2+1)+4x2Krok 5=(x21)2+(2x)2
Na tej podstawie Aleksandra stwierdziła, że to równanie jest tożsamością.
Czy Aleksandra ma rację? Jeśli nie, wskaż krok, w którym Aleksandra się pomyliła?
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?