If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Obliczanie objętości brył, których przekroje poprzeczne mają kształt trójkątów lub półkoli

Zadanie

Podstawą bryły S jest trójkąt zawarty popomiędzy prostą x+y=1, osią X i osią Y.
Przekroje poprzeczne prostopadłe do osi X są półkołami.
Podaj dokładną objętość bryły S.
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?