If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Podsumowanie wiedzy na temat znajdowania monotoniczności funkcji

Przypomnij sobie wiadomości o zastosowaniu metod rachunku różniczkowego do wyznaczania przedziałów, w których funkcja jest rosnąca lub malejąca. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.

Znajdowanie przedziałów monotoniczności przy użyciu rachunku różniczkowego

Gdy funkcja jest rosnąca, jej pochodna (jej "nachylenie") jest dodatnia, a gdy funkcja jest malejąca, jej pochodna jest ujemna.
Jeżeli więc chcemy znaleźć przedziały, na których funkcja ma określoną monotoniczność (jest wszędzie rosnąca lub wszędzie malejąca), musimy ją zróżniczkować i znaleźć przedziały, na których jej pochodna ma określony znak.
Chcesz dowiedzieć się więcej o przedziałach monotoniczności i rachunku różniczkowym? Obejrzyj ten film.

Przykład

Znajdźmy przedziały monotoniczności funkcji f(x)=x3+3x29x+7. Pierwszym krokiem jest wykonanie pochodnej funkcji f:
f(x)=3x2+6x9
Teraz chcemy znaleźć przedziały, w których f jest dodatnia lub ujemna. Robi się to przy użyciu punktów krytycznych, w których f jest równa zeru lub nie jest zdefiniowana. f jest wielomianem, więc jest zawsze zdefiniowana. Aby znaleźć jej zera, możemy ją przedstawić w postaci iloczynowej:
f(x)=3(x+3)(x1)
Punktami krytycznymi są więc x=3 i x=1. Punkty te dzielą oś liczbową na trzy przedziały:
Znajdźmy wartość f w każdym z przedziałów monotoniczności, by sprawdzić, jaki ma tam znak.
Przedziałwartość xf(x)Wynik
x<3x=4f(4)=15>0f rośnie.
3<x<1x=0f(0)=9<0f maleje.
x>1x=2f(2)=15>0f rośnie.

Sprawdź, czy rozumiesz

zadanie 1
h(x)=x3+3x2+9
W których przedziałach h jest malejąca?
Wybierz 1 odpowiedź:

Czy chcesz rozwiązać więcej podobnych zadań? Zajrzyj do tego ćwiczenia.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.