If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Długość łuku krzywej parametrycznej

Zadanie

Rozważmy krzywą parametryzowaną równaniami:
x=cos(2t)y=6t3
Która całka wyraża długość tej krzywej na przedziale od t=a do t=b?
Wybierz 1 odpowiedź: