If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rozkłady zmiennych losowych będących sumami lub różnicami zmiennych losowych o rozkładach normalnych

Możesz potrzebować: Kalkulatora,Tabela Z

Zadanie

Warsztat rzemieślniczy wytwarza ręcznie zdobione świece i odpowiednie do ich wielkości świeczniki. Klienci na ogół zamawiają świecę i pasujący do niej świecznik. Rozkład ciężaru świec można przybliżyć rozkładem normalnym z wartością średnią równą 500g i odchyleniem standardowym wynoszącym 15g. Rozkład wagi świeczników doskonale przybliża rozkład normalny o wartości średniej równej 200g i odchyleniu standardowym wynoszącym 8g.
Niech T= będzie zmienną losową równą sumie wagi losowo wybranej świecy i losowo wybranego świecznika, przy czym zakładamy, że obie te zmienne są niezależne.
Umowa z firmą kurierską przewiduje, że gdy suma T przekracza 717g, firma pobiera dodatkową opłatę.
Oblicz prawdopodobieństwo, że suma wag świecy i świecznika przekroczy 717g.
Wynik zaokrąglij do dwóch cyfr po przecinku.
P(T>717)
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?