If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Punkty w układzie współrzędnych - przykłady

Układ współrzędnych to płaszczyzna, na którą naniesiono dwie przecinające się pod kątem prostym osie liczbowe. Oś poziomą nazywamy zazwyczaj osią X, albo osią OX. Oś pionową nazywamy osią Y, lub osią OY. Punkt przecięcia osi nazywamy początkiem układu współrzędnych. W układzie współrzędnych można zaznaczać punkty, odcinki, figury geometryczne itd. Stworzone przez: Sal Khan i CK-12 Foundation.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video