Obliczanie obwodu i pola powierzchni figury za pomocą twierdzenia Pitagorasa

Zadanie

Ile wynosi obwód tego trójkąta?
  • Twoją odpowiedzią powinno być
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, p, i lub 2, slash, 3, space, p, i
units
Rozwiąż 4 zadań/zadania