If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

FAQ: proporcje i relacje proporcjonalności

Często zadawane pytania na temat proporcji i wielkości proporcjonalnych

Dlaczego warto zrozumieć proporcje i relacje proporcjonalności?

Proporcje i wielkości proporcjonalne to pojęcia, które pomagają nam zrozumieć relacje pomiędzy różnymi wielkościami. Często pojawiają się w życiu codziennym — na przykład, gdy porównujemy ceny, obliczamy ilości składnika w przepisie na potrawę, lub chcemy obliczyć, jak szybko musimy podróżować, aby dotrzeć na czas do miejsca docelowego.

Czym jest stała proporcjonalności?

Stała proporcjonalność to liczba, która wiąże ze sobą dwie wielkości do siebie proporcjonalne. Na przykład, jeśli mówimy, że y jest proporcjonalny do x, możemy zapisać to równaniem jako y=kx, gdzie k jest stałą proporcjonalności.
Stałą proporcjonalności można też zdefiniować jako jednostkowe tempo zmian jednej wielkości względem drugiej. Załóżmy, że Hania przeskakuje nad skakanką w stałym tempie 135 razy w ciągu 3 minut. Na podstawie tej informacji możemy zdefiniować dwa jednostkowe tempa zmian, czyli dwie stałe proporcjonalności:
  • 1353, co można uprościć do 45 przeskoków na minutę;
  • 3135, co można uprościć do 145 minuty na jeden przeskok.
Aby określić, której stałej proporcjonalności powinniśmy użyć, musimy znać znaczenie x w tym równaniu wielkości proporcjonalnych. Załóżmy, że x oznacza liczbę minut, a y oznacza liczbę przeskoków. W tym przypadki stała proporcjonalność wynosi 45, to znaczy jest tym jednostkowym tempem zmian, które ma w mianowniku liczbę minut.
y=45x

Jak sprawdzić, czy dane dwie wielkości są do siebie proporcjonalne?

Jest kilka sposobów na sprawdzenie, czy dwie ilości są do siebie proporcjonalne. Możemy sprawdzić, że stosunek między tymi dwoma wielkościami jest zawsze taki sam albo, że wykres zależności jednej z tych wielkości względem drugiej jest linią prostą przechodzącą przez początek układu współrzędnych (przez punkt, w którym zarówno x, jak i y są równe 0).

Jak zapisujemy i rozwiązujemy proporcje?

Proporcja to nic innego jak przyrównanie dwóch różnie zapisanych stosunków albo temp zmian do siebie. Na przykład 24=612.
Rozwiązanie proporcji polega na obliczeniu brakującej wartości. Na przykład, jeśli wiemy, że 8 z 12 pomarańczy jest dojrzałych, i chcemy dowiedzieć się, ile z 24 pomarańczy byłoby dojrzałych, przy takim samym stosunku dojrzałych do wszystkich pomarańczy, możemy to obliczyć w następujący sposób: 812=x24. Zauważ, że po obu stronach tego równania zapisaliśmy ten sam stosunek liczba dojrzałych pomarańczyliczba wszystkich pomarańczy.
Możemy rozwiązać tę proporcję dwoma sposobami:
812=x2481224=x242416=x
Rozwiązanie proporcji może wymagać dodatkowego kroku, jeśli nieznana wielkość znajduje się w mianowniku. Załóżmy, że zapisaliśmy proporcję, korzystając ze stosunku liczba wszystkich pomarańczyliczba dojrzałych pomarańczy:
128=24x128x=24xx128x=24812128x=81224x=16
Sprawdź, czy rozumiesz: Rozwiązywanie proporcji.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.