If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Wyzwanie: Długość łuku (radiany) 2

Rozwiąż dwa trudne zadanie, w których musisz znaleźć miarę kąta przy użyciu długości łuku.

Zadanie 1

Na poniższym rysunku start overline, A, C, end overline jest średnicą okręgu P. Długość promienia okręgu P wynosi 30 jednostek. Długość łuku B, C, start superscript, \frown, end superscript wynosi 13, pi.
Ile wynosi miara łuku A, B, start superscript, \frown, end superscript w radianach?
Wybierz 1 odpowiedź:

Zadanie 2

Na poniższym rysunku start overline, A, D, end overline jest średnicą okręgu P. Długość promienia okręgu P wynosi 27 jednostek. Długość łuku B, C, start superscript, \frown, end superscript wynosi start fraction, 81, divided by, 10, end fraction, pi.
Ile wynosi miara łuku C, D, start superscript, \frown, end superscript w radianach?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.