If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przygotowanie do zagadnień trójkątów prostokątnych i trygonometrii

Ćwiczenie obliczania długości boków trójkąta prostokątnego z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa, przekształcanie pierwiastków i graficzne przedstawianie trójkątów prostokątnych na podstawie różnych przykładów przygotowuje nas do nauki o kątach prostych i trygonometrii.
Powtórzmy pewne pojęcia, które będą przydatne gdy rozpoczniecie rozdział o trójkątach prostokątnych i trygonometrii na poziomie licealnego kursu geometrii. Zobaczycie podsumowanie każdego pojęcia równolegle z przykładami, linkami do kolejnych ćwiczeń oraz informację dlaczego to pojęcie jest potrzebne w następnym rozdziale.
Ten artykuł zawiera wyłącznie pojęcia, które zostały omówione we wcześniejszych kursach. Znajdują się tu również pojęcia, w ramach tego kursu geometrii na poziomie licealnym, które są ważne dla zrozumienia zagadnień trójkątów prostokątnych i trygonometrii. Jeśli jeszcze nie masz opanowanego wprowadzenia do przystawania trójkątów, warto powtórzy ten materiał, zanim przejdziesz do kolejnego rozdziału.

Twierdzenie Pitagorasa

Co to jest i dlaczego jest nam potrzebne?

Twierdzenie Pitagorasa możemy zapisać równaniem a2+b2=c2, gdzie a i b są długościami boków kąta prostego a c jest długością przeciwprostokątnej. Oznacza to, że jeżeli znamy długość dowolnych dwóch boków trójkąta możemy obliczyć długość trzeciego. Trójkąty prostokątne możemy znaleźć wszędzie wokół nas, w graniastosłupach, piramidach, na mapach gdy chcemy obliczyć odległość, nawet wewnątrz trójkątów równobocznych!

Poćwicz

Zadanie 1.1
Wyznacz wartość x w trójkącie przedstawionym poniżej.
Wybierz 1 odpowiedź:

Gdzie wykorzystujemy twierdzenie Pitagorasa?

Tu znajduje się kilka ćwiczeń do powtórzenia wiadomości o twierdzeniu Pitagorasa w konkretnych sytuacjach:

Uprość pierwiastki kwadratowe w tych wyrażeniach

Co to jest i dlaczego jest nam potrzebne?

W geometrii pierwiastek kwadratowy bierze na wejściu powierzchnię kwadratu i określa długość boku tego kwadratu jako wynik. Będziemy używać wyrażeń pierwiastków kwadratowych wykorzystując Twierdzenie Pitagorasa do wyznaczania długości boków. Trygonometryczne współczynniki dla kątów odniesienia takich jak 30°, 45° i 60° są zależne od wyrażeń pierwiastków kwadratowych.

Poćwicz

Zadanie 2.1
Uprość.
Usuń wszystkie liczby kwadratowe znajdujące się pod pierwiastkiem.
A72=

Gdzie wykorzystujemy twierdzenie Pitagorasa?

Tu znajduje się kilka ćwiczeń, które przydadzą się do powtórzenia wiedzy o wyrażeniach z pierwiastkami kwadratowymi.

Wizualizacja trójkątów prostokątnych w otoczeniu

Co to jest i dlaczego jest nam potrzebne?

Pamiętacie, że kąty proste ukrywają się wszędzie? Aby zastosować twierdzenie Pitagorasa i trygonometrię w danej sytuacji, trzeba zauważyć, gdzie są kąty proste i zastanowić się co reprezentuje przeciwprostokątną. W ten sposób będziemy mogli uzgodnić rysunek z danymi, które posiadamy.

Poćwicz

Zadanie 3.1
Piramida Memphis w USA to ostrosłup prosty czworokątny o wysokości 98 m. Każdy bok podstawy ma długość 180 m.
Który rysunek najlepiej przedstawia
tego ostrosłupa na podstawie znanych informacji?
Wybierz 1 odpowiedź:

Tu nie mamy ćwiczenia ponieważ najlepszym sposobem aby zdobyć doświadczenie jest narysowanie przez was własnego rysunku na papierze lub dowolnej innej powierzchni!

Gdzie wykorzystujemy twierdzenie Pitagorasa?

Tutaj znajduje się kilka ćwiczeń, które będą przydatne do przećwiczenia wizualizacji trójkątów prostokątnych:
Po zakończeniu tego rozdziału będziesz w stanie wyznaczać wszystkie nieoznaczone miary długości i kątów na rysunkach, a nie tylko te o które pytamy. Wróć na koniec rozdziału i zobacz jak dużo się nauczyłeś!

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.