If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Stosunki trygonometryczne w trójkątach prostokątnych

Dowiedz się, jak określi stosunki boków odpowiadające sinusowi, cosinusowi i tangensowi kątów w trójkącie prostokątnym.
Stosunki długości boków w trójkącie prostokątnym definiują funkcje trygonometryczne. Trzy najczęściej używane stosunki to sinus (sin), cosinus (cos) i tangens (tan). Poniżej definiujemy je dla kąta ostrego A.
W powyższych definicjach, ,przyprostokątna naprzeciwległa', 'przyprostokątna przyległa' i 'przeciwprostokątna' oznaczają długości odpowiednich boków trójkąta.

SOH-CAH-TOA: jak Anglicy i Amerykanie łatwo zapamiętują definicje funkcji trygonometrycznych

Słowo sohcahtoa pomaga w krajach anglojęzycznych zapamiętać definicje sinusa, cosinusa i tangensa. Działa to w następujący sposób.
AkronimZnaczenieDefinicja matematyczna
SOHSinus równa się Opposite (Naprzeciwległa przyprostokątna) przez Hypotenuse (Przeciwprostokątna)sin(A)=Opposite - NaprzeciwległaHypotenuse - Przeciwprostokątna
CAHCosinus równa się Adjacent (Przyległa przyprostokątna) przez Hypotenuse (Przeciwprostokątna)cos(A)=Adjacent - PrzyległaHypotenuse - Przeciwprostokątna
TOATangens równa sięOpposite (Naprzeciwległa przyprostokątna) przez Adjacent (Przyległa przyprostokątna)tan(A)=Opposite - NaprzeciwległaAdjacent - Przyległa
Na przykład, jeśli chcesz sobie przypomnieć definicję sinusa, przywołujesz w pamięci wyraz SOH, bo pierwszą literą sinus jest S. O i H pomagają przypomnieć sobie, że sinus to stosunek opposite  - przeciwległej przyprostokątnej do hypotenuse - przeciwprostokątnej!

Przykład

Przyjmijmy, że chcemy wyznaczyć sin(A) w ABC znajdującym się poniżej:
Sinus jest zdefiniowany jako stosunek opposite - naprzeciwległej przyprostokątnej do hypotenuse - przeciwprostokątnej, przypomnij sobie (SOH). A zatem:
sin(A)= opposite - naprzeciwlegla przyprostokatna hypotenuse - przeciwprostokatna=BCAB=35
W tym filmie pokazujemy jeszcze jeden, podobny przykład:
Filmy wideo na Khan Academy
Trigonometric ratios in right trianglesZobacz transkrypcję filmu

Ćwiczenie

Trójkąt 1: DEF
cos(F)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

sin(F)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

tan(F)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Trójkąt 2: GHI
cos(G)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

sin(G)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

tan(G)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Wyzwanie
W poniższym trójkącie, stosunek boków ac jest równy? Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.