Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Całkowanie we współrzędnych krzywoliniowych: współrzędne cylindryczne i współrzędne sferyczne.

Zadanie

Niech S będzie obszarem między dwoma koncentrycznymi sferami o promieniach 4 i 6, o wspólnym środku w początku układu współrzędnych.
Wyraź całkę z funkcji f(ρ)=ρ2 po S we współrzędnych sferycznych.
Wybierz 1 odpowiedź: