Analiza matematyczna funkcji wielu zmiennych

A brief introduction to multivariable calculus
Analiza funkcji wielu zmiennych: od punktów na osi liczbowej do punktów w przestrzeni. Uwolnimy się z więzów jednego wymiaru i nauczymy się jak opisać funkcje, których argumenty i/lub wartości należą do przestrzeni wielowymiarowych.
Rozpocznij naukę