Analiza matematyczna funkcji wielu zmiennych

Zacznij od podstaw
Naucz się podstaw, zaczynając od Wprowadzenie do rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych
Zaczynajmy
A brief introduction to multivariable calculus
Analiza funkcji wielu zmiennych: od punktów na osi liczbowej do punktów w przestrzeni. Uwolnimy się z więzów jednego wymiaru i nauczymy się jak opisać funkcje, których argumenty i/lub wartości należą do przestrzeni wielowymiarowych.
Rozpocznij naukę