Analiza matematyczna funkcji wielu zmiennych

Ładowanie

A brief introduction to multivariable calculus

Analiza funkcji wielu zmiennych: od punktów na osi liczbowej do punktów w przestrzeni. Uwolnimy się z więzów jednego wymiaru i nauczymy się jak opisać funkcje, których argumenty i/lub wartości należą do przestrzeni wielowymiarowych.
Rozpocznij naukę: A brief introduction to multivariable calculus