If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Prawdopodobieństwa zawierające "co najmniej jeden" sukces

Przykład 1: Wadliwe procesory

Producent procesorów wie, że 2% wytwarzanych przez niego produktów posiada wady.
Przypuśćmy, że kontroler wybiera w losowy sposób 4 procesory do sprawdzenia.
Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że co najmniej jeden z wylosowanych procesorów jest wadliwy, zakładając, że jakość poszczególnych procesorów nie zależy od siebie nawzajem?
Aby lepiej zrozumieć ideę rozwiązania tego zadania, podzielmy je na mniejsze podproblemy.
Przykład 1: zadanie A
Określ prawdopodobieństwo tego, że losowo wybrany procesor NIE posiada wad.
P(wadliwy)=0,02
P(bez wad)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Przykład 1: zadanie B
Wyznacz prawdopodobieństwo tego, że wszystkie 4 wylosowane procesory NIE posiadają wad
Podaj wynik z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
P(wszystkie 4 NIEwadliwe)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Przykład 1: zadanie C
Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że co najmniej jeden z wylosowanych procesorów jest bez wad?
Podaj wynik z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
P(co najmniej jeden wadliwy)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Przykład 2: Wszczepianie implantów

Operacje chirurgiczne wymagające wstawienia implantu niekiedy prowadzą do odrzucenia wszczepionego ciała obcego przez ciało pacjenta. Dla pewnego rodzaju zabiegu ryzyko odrzucenia implantu wynosi 11%. W pozostałych przypadkach dochodzi do przyjęcia wszczepu.
Załóżmy, że wyniki operacji poszczególnych pacjentów są niezależne.
Przykład 2
Wyznacz prawdopodobieństwo tego, że w wypadku co najmniej jednego pacjenta z próby losowej 8 tego rodzaju operacji dojdzie do odrzucenia implantu.
Podaj wynik z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
P(co najmiej 1 odrzucenie implantu)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Przykład 3: Rzuty wolne

Estera to koszykarka, która w rzutach wolnych trafia do kosza w 75% przypadków. Załóżmy, że wyniki poszczególnych rzutów są niezależne.
Przykład 3
Wyznacz prawdopodobieństwo tego, że Estera w 3 podejściach do rzutów wolnych przynajmniej raz nie trafi.
Podaj wynik z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.
P(co najmniej jedno pudło)=
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Uogólnienie podejścia

W ogólnym przypadku możemy użyć następujących chwytów:
P(co najmniej jeden sukces)=1P(same porażki);
analogicznie:
P(co najmniej jedna porażka)=1P(same sukcesy)

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.