If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Równanie zwierciadła

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Na poniższym rysunku przedstawiono doświadczenie, w którym w zwierciadle sferycznym wypukłym powstał obraz I pewnego przedmiotu.
Wykorzystaj równanie zwierciadła do obliczenia współrzędnej przedmiotu względem osi optycznej zwierciadła.
Zorientuj oś tak, aby punkt 0 znajdował się w wierzchołku zwierciadła, a zwrot był zgodny ze zwrotem promieni padających na zwierciadło.
x=
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
 m