If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przegląd wiadomości na temat pracy i energii

Przegląd najważniejszych wiadomości na temat zasady równoważności pracy i energii. .  Przypomnienie najważniejszych wiadomości na temat równoważności pracy i energii. Zmiana energii układu równa jest sumie prac wykonanych nad układem przez siły zewnętrzne (czynne i reakcji). Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości.

Pojęcia kluczowe

Wyrażenie (typowe oznaczenia)Wyjaśnienie
Praca wypadkowej siły zewnętrznej (W, start subscript, start text, z, end text, end subscript)Praca wykonana przez wypadkową siłę, działającą na ciało. Ponieważ siła wypadkowa jest równa sumie sił działających na ciało, praca siły wypadkowej jest równa sumie prac wykonanych przez każdą z działających na ciało sił z osobna. W układzie SI jednostką pracy jest start text, d, z, with, \., on top, u, l, space, left parenthesis, J, right parenthesis, end text czyli start text, N, end text, dot, start text, m, end text
Zasada równoważności pracy i energiiZ zasady zachowania energii wynika, że zmiana energii ciała równa jest pracy wypadkowej siły, działającej na to ciało.

Równania

RównanieWyjaśnienie oznaczeńInterpretacja fizyczna
Wz=EfEi=ΔE\begin{aligned}W_{\text {z}} &= E_f - E_i \\&= \Delta E\end{aligned}W, start subscript, start text, z, end text, end subscript oznacza pracę wypadkowej siły działającej na ciało, E, start subscript, f, end subscript i E, start subscript, i, end subscript oznaczają odpowiednio końcową i początkową energię ciała, a delta, E oznacza zmianę energii ciałaZmiana energii ciała, czyli różnica energii końcowej i energii poczatkowej, jest równa pracy wypadkowej siły działającej na ciało.

Często spotykane błędy i nieporozumienia

Nie należy zapominać o tym, że zasada równoważności pracy i energii dotyczy pracy wszystkich sił działających na ciało, a nie tylko jednej z nich. Zasada równoważności pracy i energii stwierdza, że zmiana energii ciała równa jest pracy wypadkowej siły działającej na to ciało. Wypadkowa siła jest sumą wszystkich sił działających na ciało

Dowiedz się więcej

Zapraszamy także do obejrzenia filmu o zasadzie równoważności pracy i energii.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.