Główna zawartość
Aktualny czas:0:00Całkowity czas trwania:8:32

Transkrypcja filmu video

Stoimy na placu Piazza, na przeciwko Pantheonu Jest no najlepiej zachowany zabytek Starożytnego Rzymu. Mimo tego spójrzcie jak odzwierciedla epokę. Spójrzcie na podniszczenia, jak czas i historia odbijają się na jego powierzchni Był celem ataku. Jego okucie z brązu zostało zerwane. Spójrzcie na liczne dziury, np w zwieńczeniu, które ukazuje różne cele wykorzystania tego budynku. Pierwotnie była to świątynia bogów. Później został uświęcony i zmieniony w kościół. Teraz jest to oczywiście główna atrakcja turystyczna. Budynek ten posiada niesamowicie zawiłą historię. Jest ona widoczna na całej jego powierzchni. Postrzegamy ją inaczej niż ktokolwiek inny widział ją w okresie starożytności. Tak naprawdę stoimy o wiele wyżej niż stalibyśmy w Starożytności. Rzym zebrał elewację ze szczątków historii. Stanąłbyś teraz ponad przedsionkiem. Teraz suniemy w dół. Przestrzeń przed Panteonem była ukoronowana kolumnadą. Wraz z innymi budynkami okalającymi niegdyś Panteon przesłaniałaby Właściwie byłoby to coś znajomego. A niespodzianką było to, co się działo kiedy przekroczyłeś progi. Muszę przyznać, że jestem kompletnie zakochany w tej masywnej kolumnadzie. Są podparte wielkimi marmurowymi bazami. Wznoszą się klasycznie, bez żadnych złobkowań.
AP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy College Board, która nie dokonała przeglądu tego zasobu.