If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Interpretowanie modeli opartych o funkcję kwadratową

Zadanie

Arek rzucił kamieniem do rzeki stojąc na moście. Wysokość kamienia (mierzona w metrach nad poziomem rzeki) po upływie t sekund od momentu rzutu wyraża funkcja:
h, left parenthesis, t, right parenthesis, equals, minus, 5, t, squared, plus, 20, t, plus, 160
Arek chce wiedzieć, w którym momencie kamień osiągnął największą wysokość.
1) Przekształć wzór funkcji kwadratowej w taki sposób, aby znajdowała się w nim liczba, która jest odpowiedzią na zadane pytanie. Możesz w tym celu użyć postaci kanonicznej lub iloczynowej funkcji kwadratowej.
h, left parenthesis, t, right parenthesis, equals
2) Po jakim czasie kamień osiągnął największą wysokość?
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3, slash, 5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7, slash, 4
  • liczba mieszana, taka jak 1, space, 3, slash, 4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0, comma, 75
  • wielokrotność pi, taka jak 12, space, start text, p, i, end text lub 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
sekund
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?