If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Interpretowanie modeli opartych o funkcję kwadratową

Zadanie

Arek rzucił kamieniem do rzeki stojąc na moście. Wysokość kamienia (mierzona w metrach nad poziomem rzeki) po upływie t sekund od momentu rzutu wyraża funkcja:
h(t)=5t2+20t+160
Arek chce wiedzieć, w którym momencie kamień osiągnął największą wysokość.
1) Przekształć wzór funkcji kwadratowej w taki sposób, aby znajdowała się w nim liczba, która jest odpowiedzią na zadane pytanie. Możesz w tym celu użyć postaci kanonicznej lub iloczynowej funkcji kwadratowej.
h(t)=
2) Po jakim czasie kamień osiągnął największą wysokość?
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
sekund
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?