If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Funkcje parzyste i nieparzyste — wprowadzenie

Funkcje mogą mieć różne symetrie. Jeśli funkcja jest symetryczna względem odbicia względem osi Y, to po odbicie jej wykresu względem tej osi otrzymamy taki sam wykres. Są także funkcje, które są symetryczne przy odbiciu względem osi X, a następnie względem osi Y, to znaczy, że po wykonaniu tych dwóch operacji także dostajemy taki sam wykres. Funkcje, które posiadają te symetrie, nazywamy odpowiednio funkcjami parzystymi i funkcjami nieparzystymi. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video