If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Zastosowanie jedynki trygonometrycznej

Jedynka trygonometryczna albo postać trygonometryczna twierdzenia Pitagorasa to twierdzenie, które mówi, że dla dowolnego kąta θ spełniona jest zależność sin²θ+cos²θ równa się 1. Twierdzenie to wynika z twierdzenia Pitagorasa, dlatego czasem nazywane jest postacią trygonometryczną tego twierdzenia. Ta tożsamość odgrywa ważną rolę w rozwiązywaniu zadań, w których występują funkcje trygonometryczne! Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video