If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Przekształcenia danych

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

W szkole Hani jest już tradycją, że na Dzień Sportu samorząd szkolny organizuje sprzedaż pizzy na porcje, z którego dochód zasila kasę samorządu. Wartość średnia rozkładu liczby porcji pizzy sprzedanych w czasie Dnia Sportu wynosi 200 porcji, z odchyleniem standardowym wynoszącym 25 porcji.
Co roku samorząd kupuje pizze za 160 złotych, a sprzedaje jedną porcję pizzy za 2 złote sztuka. Dochód samorządu można obliczyć stosując następujący wzór:
dochód=[całkowity przychód][poniesione koszty]
Ile wynosi wartość średnia i odchylenie standardowe rozkładu dochodów samorządu ze sprzedaży pizzy w czasie Dnia Sportu w poszczególnych latach?
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?