If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Dziedziczenie mitochondrialnego i chloroplastowego DNA

Mitochondrialne i chloroplastowe DNA i dlaczego ich dziedziczenie nie pokrywa się z tym zaproponowanym przez Mendla. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji „HASCO-LEK".

Wprowadzenie

Jeśli zostałbyś zapytany o nazwę organellum, które zawiera DNA, co byś odpowiedział? Jeśli powiedziałbyś o jądrze komórkowym, z pewnością otrzymałbyś pełną liczbę punktów, ale jądro nie jest jedynym źródłem DNA w większości komórek.
Natomiast DNA także znajduje się w mitochondriach obecnych w komórkach większości roślin i zwierząt, jak i w chloroplastach komórek roślinnych. Będziemy tutaj badać jak dziedziczone jest DNA mitochondrialne i chloroplastowe.

DNA mitochondrialne i chloroplastowe

Cząsteczki DNA znajdujące się w mitochondriach i chloroplastach są małe, koliste, bardziej jak DNA typowej bakterii. Jest tam zwykle wiele kopii DNA w pojedynczym mitochondrium czy chloroplaście.
Schemat komórki eukariotycznej, pokazujący lokalizację mitochondriów (unoszących się w cytozolu, poza i oddzielnie od jądra komórkowego) i powiększenie mitochondriów, które pokazuje kolistą cząsteczkę DNA wewnątrz nich.
Zmieniony obraz za "Mitochondrial DNA," NIH Talking Glossary of Genetic Terms, NHGRI (domena publiczna).
Podobieństwa pomiędzy DNA mitochondrialnym i chloroplastowym a DNA bakterii są ważnymi dowodami wspierającymi teorię endosymbiotyczną, która sugeruje, że mitochondria i chloroplasty pochodzą od wolnożyjących komórek prokariotycznych.

Jak dziedziczone jest DNA pozajądrowe?

DNA mitochondrialne i chloroplastowe różni się na kilka sposobów od DNA znajdującego się w jądrze komórkowym:
  • Wysoka liczba kopii. Mitochondria i chloroplasty mają wiele kopii swojego DNA i typowe komórki mają wiele mitochondriów (i w przypadku komórki roślinnej, chloroplastów). W związku z tym, komórki mają wiele kopii - często tysiące - mitochondrialnego i chloroplastowego DNA.
  • Losowa segregacja. Mitochondria i chloroplasty ( i geny, które one niosą) są przypadkowo rozdzielane do komórek potomnych podczas mitozy i mejozy. Kiedy komórka dzieli się, organelle, które będą po przeciwległych stronach pierścienia kurczliwego czy przegrody pierwotnej, ostatecznie znajdą się w różnych komórkach potomnych3.
  • Dziedziczenie od jednego z rodziców. DNA pozajądrowe jest często dziedziczone od jednego z rodziców, co znaczy, że potomstwo otrzyma DNA tylko od samca lub samicy, nie od obojga4. Na przykład u ludzi, dzieci otrzymują mitochondrialne DNA od swoich matek (a nie od ojców).

Dziedziczenie chloroplastów: wczesne eksperymenty

Na przełomie XX wieku, Carl Correns, niemiecki botanik, przeprowadził serię genetycznych eksperymentów wykorzystując dziwaczka peruwiańskiego (Mirabilis jalapa). Obecnie wiemy, że jego praca pokazała jak DNA chloroplastowe jest dziedziczone z jednej do drugiej komórki i od rodzica do potomka - chociaż Correns nie wiedział o tym w tamtym czasie5!

Eksperymenty Corrensa

Rośliny Mirabilis, na których pracował Correns występowały w trzech rodzajach: zielonym, białym lub pstrym (cętkowanym zielonym i białym). Zielone i białe odnogi mogą się pojawiać na pstrych roślinach, ale pstre odnogi nie pojawiły się na zielonych lub białych roślinach6.
Correns był ciekawy tej cechy kolorystycznej i przeprowadził szereg krzyżówek pomiędzy roślinami o różnych kolorach. Stwierdził, że6:
  • Kolor odnogi, która jest dawcą komórki jajowej (żeński rodzic) determinuje kolor potomstwa.
  • Odnogi żeńskiego rodzica, które były zielone lub białe dają odpowiednio tylko zielone lub białe potomstwo.
  • Odnogi żeńskie, które były pstrokate mogą dawać tylko trzy rodzaje potomstwa, ale nie występują one w przewidywalnym stosunku.
Correns rozważał teoretycznie, że jakiś czynnik w cytoplazmie komórki jajowej musi determinować kolor potomstwa. Był inny niemiecki botanik, Erwin Baur, który zasugerował, że chloroplasty w cytoplazmie mogą nieść czynniki dziedziczne (geny)5.
Baur myślał, że u pstrych roślin niektóre chloroplasty muszą posiadać mutacje, które sprawiają, że są one niezdolne do zmiany na kolor zielony (produkcji pigmentu). Dzisiaj, wiemy, że ta hipoteza była słuszna!

Wyjaśnienie wyników Corrensa

Jak pomysł dziedziczenia chloroplastowego sprawił, że pstrokate rośliny są pstrokate? Prześledźmy losy zygoty (jednokomórkowego zarodka) z mieszanką chloroplastów odziedziczonych od komórki jajowej. Niektóre z chloroplastów są zielone, kiedy inne są białe. Ponieważ zygota przechodzi wiele rund mitozy, aby utworzyć zarodek i później roślinę, chloroplasty także dzielą się i są rozdzielane losowo do komórek potomnych w każdym podziale.
Obraz pokazujący cytoplazmatyczne rozdzielenie chloroplastów w roślinie pochodzącej z zygoty z mieszanką białych (niefunkcjonalnych, zmutowanych) i zielonych (funkcjonalnych, prawidłowych) chloroplastów. Po wielu podziałach mitotycznych, w których chloroplasty ulegają powieleniu i zostają losowo rozdzielone, niektóry komórki będą mieć tylko zielone chloroplasty, inne tylko białe chloroplasty a jeszcze inne nadal będą miały ich mieszankę. Komórki z tylko białymi chloroplastami dadzą początek białym pędom i komórki z tylko zielonymi chloroplastami dadzą początek tylko zielonym pędom. Komórki z mieszanką chloroplastów dadzą pstrokate pędy, w których trwające losowe rozdzielenie chloroplastów poprowadzi do powstania białych (komórki potomne komórek tylko z białymi chloroplastami) i zielonych fragmentów (komórki potomne komórek ze zmieszanymi lub tylko z zielonymi chloroplastami). Zielone komórki, które zawierają mieszankę chloroplastów będą nadal od czasu do czasu wytwarzać czysto białe i czysto zielone fragmenty jak się bardziej podzielą.
Na podstawie podobnego schematu znalezionego u Griffiths et al.7.
Przez wiele podziałów komórkowych, niektóre komórki pozostaną z jednolitym zestawem prawidłowych chloroplastów, tworzących zielone łaty). Inne będą miały jednorodny zestaw niefunkcjonalnych chloroplastów (tworzący białe łaty). A jeszcze inne będą mieć pomieszane prawidłowe i niefunkcjonalne chloroplasty, co daje zielone łaty, które mogą powodować fragmenty czysto zielone i czysto białe7.
A co z matczynym wzorem dziedziczenia? Rośliny wytwarzają komórki linii płciowej późno podczas rozwoju, przekształcając komórki ze szczytu pędu w komórki wytwarzające gamety. Pęd, który jest zielony da komórki jajowe z zielonymi chloroplastami, które dadzą początek zielonemu potomstwu. Podobnie pęd, który jest biały wytworzy komórki jajowe, które będą zawierać tylko białe chloroplasty i dadzą początek białemu potomstwu.
Jeśli pęd jest pstrokaty, ma mieszankę komórek, niektórych tylko z funkcjonalnymi chloroplastami, niektórych tylko z niefunkcjonalnymi chloroplastami i niektórych z mieszanką obu typów. Wszystkie trzy rodzaje komórek mogą dać początek komórkom jajowym, prowadząc do pojawienia się zielonego, białego lub pstrokatego potomstwa w nieprzewidywalnych proporcjach6,7.
Pęd żeńskiKomórka jajowaZygotaPotomstwo
Pęd pstrokatyKomórka jajowa z zielonymi chloroplastami, komórka jajowa z białymi chloroplastami lub komórka jajowa z mieszanką chloroplastówKomórka jajowa z białymi chloroplastami daje zygotę z białymi chloroplastami; komórka jajowa z zielonymi chloroplastami prowadzi do powstania zygoty z zielonymi chloroplastami; komórka jajowa z mieszanką chloroplastów daje zygotę z mieszanką chloroplastówRoślina pstrokata
Na podstawie podobnego schematu znalezionego u Griffiths et al.7.

Dziedziczenie mitochondriów

Mitochondria, tak jak chloroplasty, są dziedziczone tylko od jednego lub drugiego rodzica (lub ostatecznie, nierówno dziedziczone od obojga rodziców)4. W przypadku ludzi, matka jest tą, która zapewnia mitochondria w zygocie, inaczej jednokomórkowym zarodku, dzięki cytoplazmie komórki jajowej. Plemniki zawierają mitochondria, ale nie są one zwykle dziedziczne przez zygotę. Zanotowano przypadek ojcowskiego dziedziczenia mitochondriów u człowieka, ale jest to niezwykle rzadkie8.
I plemnik i komórka jajowa zawiera mitochondria i jądrowy DNA. Kiedy łączą się one podczas zapłodnienia, powstająca zygota zawiera jądrowy DNA od obojga rodziców, ale posiada mitochondria (zatem też mitochondrialny DNA) tylko z komórki jajowej.

Matczyne dziedziczenie mitochondriów u ludzi

Ponieważ mitochondria dziedziczone są od matki, zapewniają możliwość prześledzenia przodków z matczynej linii (linii pochodzenia poprzez nieprzerwany łańcuch żeńskich przodków).
Aby zrozumieć, jak mitochondria łączą Cię z Twoim żeńskim przodkiem, rozważmy, skąd pochodzą Twoje mitochondria. Są one otrzymywane od Twojej matki, w cytoplazmie komórki jajowej, która daje początek Twojemu istnieniu. Skąd otrzymała mitochondria Twoja matka? Od jej matki, to znaczy, od Twojej babki od strony matki9.
Jeśli nadal będziesz zadawać to pytanie, możesz dojść wgłąb Twojego drzewa genealogicznego, śledząc Twoich żeńskich przodków i szlak przekazywania Twojego mitochondrialnego DNA.
DNA jądrowy jest dziedziczony od wszystkich przodków. Przez trzy pokolenia, pary przodków mają dzieci, prowadząc do dzisiejszych pojedynczych osób, które posiadają jądrowy DNA od ósemki przodków z pokolenia prapradziadków, czwórki przodków z pokolenia dziadków i dwójki rodziców.
DNA mitochondrialne jest dziedziczone w pojedynczej linii. Przez trzy pokolenia, pary przodków mają dzieci, prowadząc do jednej osoby obecnie żyjącej, która posiada jądrowe DNA od ósemki przodków z pokolenia pradziadków, czwórki z pokolenia dziadków i dwójki rodziców. Tylko jedna kobieta w każdym pokoleniu jest mitochondrialnym przodkiem obecnie żyjącej osoby: jej matka (pokolenie rodziców), jej matka matki (pokolenia dziadków) i jej matka babki (pokolenie pradziadków).
_Obraz za: "Mitochondrial DNA vs. nuclear DNA," University of California Museum of Paleontology (CC BY-SA 3.0)._
Jako pokazano na powyższym schemacie, wzór dziedziczenia mitochondrialnego DNA jest różny od DNA jądrowego. Jądrowy DNA osoby jest "mieszanką" fragmentów dziedziczonych od wielu różnych przodków, kiedy DNA mitochondrialne osoby jest dziedziczone przez prostą, nieprzerwaną linię żeńskich przodków9,10.

Mutacje mitochondrialne i choroby człowieka

Mutacje w mitochondrialnym DNA mogą prowadzić do chorób genetycznych. Na przykład, duże delecje w mitochondrialnym DNA powodują chorobę nazywaną zespołem Kearnsa-Sayre’a. Te delecje uszkadzają uzyskiwanie energii przez mitochondria. Zespół Kearnsa-Sayre’a może powodować objawy takie jak słabość mięśni, w tym tych kontrolujących powieki i poruszanie gałkami ocznymi, jak również degenerację siatkówki i rozwój choroby serca11,12.
Choroby genetyczne powodowane przez mutacje mitochondrialne nie są przekazywane od ojców do dzieci, ponieważ mitochondria są przekazywane tylko przez matkę. Natomiast są przekazywane od matek do dzieci w jeden z następujących sposobów13:
  • Osoba z chorobą spowodowaną mutacją mitochondrialną może nie mieć prawidłowych mitochondriów (i mieć tylko nieprawidłowe, niosące mutację). W tym przypadku, chora matka zawsze przekaże mitochondria niosące mutację swoim dzieciom.
  • Choroby mitochondrialne mogą wystąpić, kiedy osoba ma mieszankę prawidłowych i nieprawidłowych mitochondriów w swoim ciele. W tym przypadku, prawidłowe mitochondria niosące mutacje mogą być losowo rozdzielane do komórek jajowych podczas mejozy. Dzieci, które otrzymają mitochondria z mutacjami w dużym stosunku względem tych zdrowych, mogą rozwinąć ciężką chorobę, kiedy te z niewielką liczbą mitochondriów z mutacjami mogą mieć łagodną postać choroby lub nie mieć jej wcale13.
Schemat pokazujący wzory dziedziczenia chorób powodowanych przez mutacje w mitochondrialnym DNA.
Chorzy ojcowie i zdrowe matki mają tylko zdrowe dzieci.
Zdrowi ojcowie i chore matki ze wszystkimi chorymi mitochondriami (niosącymi mutację) będą mieć zawsze chore dzieci (zakładając pełną penetrację choroby).
Zdrowi ojcowie i chore matki z mieszanką nieprawidłowych (niosących mutację) i prawidłowych mitochondriów mogą mieć dzieci z szeregiem fenotypów, od zdrowych przez chorych do poważnie chorych. Te różne fenotypy odpowiadają dziedziczeniu różnych proporcji między prawidłowymi i nieprawidłowymi mitochondriami.
Obraz zmieniony za "Mitochondrial," the National Institutes of Health (domena publiczna).

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.