If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość
Związki chemiczne możemy zakwalifikować jako jonowe lub kowalencyjne. Molekuły są najprostszymi związkami kowalencyjnymi, które można przedstawiać na wiele różnych sposobów. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki pomocy wolontariuszy.
Sortuj według
AP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy College Board, która nie dokonała przeglądu tego zasobu.