If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Praca wykonana przez stałą siłę

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Pudło porusza się poziomo przez 5, start text, m, end text. W czasie ruchu stała siła F, equals, 20, start text, N, end text działa na to pudło pod kątem theta, equals, 135, degree tak, jak na rysunku.
Ciemnoszare pudło przesuwa się po poziomej, jasnoszarej powierzchni. Na pudło działa siła, której wektor skierowany jest w lewo i do góry. Wektor przesunięcia, zaczepiony w środku pudła, skierowany jest w prawo. Kąt pomiędzy wektorami siły i przesunięcia oznaczono jako theta.
Ile wynosi praca wykonana przez siłę F nad pudłem w czasie tego ruchu?
Wybierz 1 odpowiedź:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?