If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Czytanie wykresów słupkowych w kilku krokach

Interpretowanie wykresów słupkowych żeby odpowiedzieć na wieloetapowe pytania o kontekst.

Czytanie wykresów słupkowych (w kilku krokach)

Na wykresie słupkowym słupki odpowiadają liczbom.
Na tym wykresie słupkowym zaznaczono długość trwania przejażdżki (w sekundach) na różnych atrakcjach w wesołym miasteczku. Długość trwania każdej przejażdżki możemy odczytać, przyrównując wysokość odpowiedniego słupka do liczby, która jej odpowiada na osi po lewej stronie.
Przejażdżka wirującymi kubkami trwa najkrócej, bo tylko 120 sekund. Jazda na diabelskim młynie trwa najdłużej, bo aż 240 sekund.
Czasem, aby odpowiedzieć na pytanie dotyczące wykresu słupkowego, musimy przyjrzeć się kilku słupkom. Na przykład, w kolejne pytanie rozbijemy na kilka mniejszych kroków.
Które atrakcje trwają dłużej niż przejażdżka wirującymi kubkami, ale nie tak długo jak jazda na kolejce górskiej?
Przyjrzyjmy się poszczególnym krokom.
Zadanie 1, część A
Ile sekund trwa przejażdżka wirującymi kubkami?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
sekund

Zadanie 1, część B
Ile sekund trwa przejażdżka kolejką górską?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
sekund

Teraz wiemy już, że szukamy atrakcji, które trwają dłużej niż 120 i krócej niż 210 sekund. Jesteśmy więc gotowi, aby odpowiedzieć na postawione pytanie:
Zadanie 1, część C
Które atrakcje trwają dłużej niż przejażdżka wirującymi kubkami, ale nie tak długo jak jazda na kolejce górskiej?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Zrozumienie wykresów słupkowych

Na poniższym wykres słupkowym widać liczbę nagród rozdanych w grze zręcznościowej w ciągu jednego dnia.
Liczba dwóch rozdanych nagród w sumie jest równa liczbie rozdanych gumowych kaczek. O które nagrody chodzi?
To także jest przykład zadania, którego rozwiązanie można podzielić na mniejsze kroki.
Zadanie 2, część A
Ile gumowych kaczek wręczono jako nagrody w grze zręcznościowej?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
gumowych kaczek

Zadanie 2, część B
Wypełnij luki.
Jako nagrody w grze zręcznościowej rozdano
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
plażowych piłek,
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
pluszowych żab, oraz
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
pluszowych świnek.

Teraz jesteśmy gotowi by odpowiedzieć na pytanie, postawione w tym zadaniu:
Zadanie 2, część C
Liczba dwóch rozdanych nagród w sumie jest równa liczbie rozdanych gumowych kaczek. O które nagrody chodzi?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Czasem odpowiedź na pytanie wymaga od nas przyjrzenia się wszystkim słupkom.
Ćwiczenie 3
62 nagrody otrzymały dzieci i młodzież w wieku 14 lat i młodsi. Ile nagród otrzymały osoby w wieku powyżej 14 lat?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
nagrody

Łączenie wykresów słupkowych z innymi źródłami informacji

Informację, zapisaną na wykresie słupkowym, możemy połączyć z informacją z innych źródeł i w ten sposób móc odpowiedzieć na pytanie.
Na tym wykresie słupkowym przedstawiono liczbę różnych przekąsek, sprzedanych jednego dnia w pewnym wesołym miasteczku.
Porcja chrustu kosztuje 6 dolarów, a porcja frytek kosztuje 8 dolarów.
Aby odpowiedzieć na kolejne pytanie, musimy połączyć informację, którą odczytamy z wykresu słupkowego, z wiedzą na temat cen poszczególnych rodzajów przekąsek.
O ile więcej klienci wydali na chrust niż na frytki?
Rozłóżmy to zadanie na kilka kroków.
Zadanie 4, część A
Wypełnij luki.
Tego dnia sprzedano
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
porcji lanego chrustu, oraz
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
porcji frytek.

Aby obliczyć, ile klienci wydali na każdy rodzaj przekąski, musimy pomnożyć odpowiednio liczbę sprzedanych porcji przez cenę jednej porcji.
Zadanie 4, część B
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
dolarów wydano na chrust, a
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
dolarów wydano na frytki.

Teraz wiemy już wszystko, czego potrzebujemy by odpowiedzieć na pytanie, postawione w tym zadaniu:
Zadanie 4, część C
O ile więcej klienci wydali na chrust niż na frytki?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Spróbujmy odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie, dotyczące tego wykresu. Także w tym przypadku rozbicie zadania na mniejsze kroki pomoże w znalezieniu odpowiedzi, ale tym razem musimy to zrobić sami, bez pomocy.
Ćwiczenie 5
Hot-dog kosztuje 5 dolarów, a wata cukrowa kosztuje 4 dolary
Ile dolarów wydali klienci w sumie na hot-dogi i watę cukrową?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi

Porównanie dwóch wykresów słupkowych

Hania i Tadek odwiedzili wesołe miasteczko, notując ile czasu spędzili w kolejkach do różnych atrakcji. W domu, każde z nich przedstawiło swoje notatki w formie wykresu słupkowego.
Ćwiczenie 6A
Jaki był najdłuższy czas spędzony przez Hanię lub Tadka w kolejce do atrakcji?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
minut/minuty

Ćwiczenie 6B
Jaki był najkrótszy czas spędzony przez Hanię lub Tadka w kolejce do atrakcji?
 • Prawidłowa odpowiedź to:
 • liczba całkowita, taka jak 6
 • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
 • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
 • liczba mieszana, taka jak 1 3/4
 • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
 • wielokrotność pi, taka jak 12 pi lub 2/3 pi
minut/minuty

Ćwiczenie 6C
Do których dwóch atrakcji Hania i Tomek stali w kolejce tak samo długo?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.