If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Własności figur w przekształceniu przez jednokładność

Zadanie

Czworobok A, prime, B, prime, C, prime, D, prime jest obrazem czworokąta A, B, C, D w jednokładności o środku w punkcie D i czynniku skali równym start fraction, 2, divided by, 3, end fraction.
Które z poniższych stwierdzeń wiążących własności czworokątów A, B, C, D i A, prime, B, prime, C, prime, D, prime są prawdziwe?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?
Nie wiesz, jak rozwiązać to zadanie?