Główna zawartość

Przypomnienie wiadomości o liczbach pierwszych i złożonych

Przypomnij sobie wiadomości o liczbach pierwszych i złożonych i wykorzystaj tę informację do rozwiązania kilku zadań. Tłumaczenie na język polski zrealizowane przez Fundację Edukacja dla Przyszłości dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.