Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Wprowadzenie do dodawania i odejmowania wyrażeń wymiernych

Naucz się dodawania i odejmowania dwóch wyrażeń wymiernych tak, żeby powstało jedno wyrażenie.

Co powinno się wiedzieć przed przystąpieniem do tej lekcji

Wyrażenie wymierne to iloraz dwóch wielomianów. Na przykład wyrażenie x+2x+1 jest wyrażeniem wymiernym.
Jeśli nie znasz jeszcze wyrażeń wymiernych, sprawdź nasze wprowadzenie do wyrażeń wymiernych.

Czego nauczysz się w tej lekcji

W tej lekcji nauczysz się dodawania i odejmowania wyrażeń wymiernych.

Dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych (wspólne mianowniki)

Ułamki zwykłe liczbowe

Możemy dodawać i odejmować wyrażenia wymierne w podobny sposób jak dodajemy i odejmujemy ułamki zwykłe.
Żeby dodać lub odjąć dwa ułamki zwykłe mające taki sam mianownik, po prostu dodajemy lub odejmujemy ich liczniki, a potem zapisujemy wynik nad wspólnym mianownikiem.
=4515=415=35

Wyrażenia ze zmiennymi

Tak samo postępujemy z wyrażeniami wymiernymi:
=7a+3a+2+2a1a+2=(7a+3)+(2a1)a+2Dodaj=7a+3+2a1a+2Usuń nawiasy=9a+2a+2Połącz wyrazy podobne
Dobrym zwyczajem jest umieszczanie liczników w nawiasach, zwłaszcza kiedy odejmujemy wyrażenia wymierne. W ten sposób pamiętamy żeby wymnożyć znak minus!
Na przykład:
=b+1b24bb2=(b+1)(4b)b2Odejmij=b+14+bb2Usuń nawiasy i wymnóż=2b3b2Połącz wyrazy podobne

Sprawdź, czy rozumiesz

1) x+5x1+2x3x1=

2) x+12x5x22x=

Dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych (różne mianowniki)

Ułamki zwykłe liczbowe

Żeby zrozumieć w jaki sposób dodajemy lub odejmujemy wyrażenia wymierne z różnymi mianownikami, zbadajmy najpierw jak robimy to z ułamkami zwykłymi.
Znajdźmy na przykład wynik 23+12.
=23+12=23(22)+12(33)Znajdź wspólny mianownik=46+36=76
Zauważ, że potrzebowaliśmy wspólnego mianownika, czyli 6, żeby można było dodać dwa ułamki:
  • Mianownik pierwszego ułamka (3) wymagał pomnożenia przez czynnik 2.
  • Mianownik drugiego ułamka (2) wymagał pomnożenia przez czynnik 3.
Każdy ułamek został pomnożony przez pewną postać liczby 1 żeby to osiągnąć.

Wyrażenia ze zmiennymi

Zastosujmy to teraz do następującego przykładu:
1x3+2x+5
Żeby oba mianowniki były takie same, pierwszy musimy pomnożyć przez x+5, a drugi przez x3. Przekształćmy ułamki w taki sposób, żeby to osiągnąć. A potem możemy dodać je tak, jak zwykle.
=1x3+2x+5=1x3(x+5x+5)+2x+5(x3x3)Znajdź wspólny mianownik=1(x+5)(x3)(x+5)+2(x3)(x+5)(x3)=1(x+5)+2(x3)(x3)(x+5)Dodaj=1x+5+2x6(x3)(x+5)=3x1(x3)(x+5)
Zauważ, że pierwszy krok jest możliwy, ponieważ x+5x+5 i x3x3 są równe 1, a mnożenie przez 1 nie zmienia wartości wyrażenia!
W ostatnich dwóch krokach uprościliśmy licznik. Możesz też wymnożyć (x3) i (x+5) w mianowniku, ale znacznie częściej zostawia się to w postaci iloczynowej.

Sprawdź, czy rozumiesz

3) 3x+4+2x2=

4) 2x15x=

Co dalej?

Nasz następny artykuł zajmuje się trudniejszymi przykładami dodawania i odejmowania wyrażeń wymiernych.
Będziesz się uczyć o najmniejszym wspólnym mianowniku (będącym jednocześnie najmniejszą wspólną wielokrotnością), oraz o tym, dlaczego takie ważne jest używanie tego wspólnego mianownika podczas dodawania i odejmowania wyrażeń wymiernych.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.