If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Suma i różnica zmiennych losowych

Wpływ na średnią, odchylenie standardowe i wariancję

Łączenie zmiennych losowych umożliwia nam tworzenie nowych rozkładów. Jeśli znamy średnie i odchylenia standardowe początkowych rozkładów, możemy użyć tych informacji do znalezienia średniej i odchylenia standardowego rozkładu wynikowego.
Możemy połączyć średnie bezpośrednio, ale nie możemy tego samego zrobić z odchyleniami standardowymi. Możemy jednak połączyć wariancje tak długo jak prawdziwe jest założenie, że są to wariancje niezależne od siebie.
ŚredniaWariancja
Dodawanie: T=X+YμT=μX+μYσT2=σX2+σY2
Odejmowanie: D=XYμD=μXμYσD2=σX2+σY2
Kilka istotnych faktów na temat łączenia wariancji:
  • Zanim połączysz wariancje, upewnij się, że zmienne są od siebie niezależne, lub że założenie o niezależności jest uzasadnione.
  • Nawet jeśli odejmujemy od siebie dwie zmienne losowe, ich wariancje należy dodać; odejmowanie dwóch zmiennych zwiększa całkowitą zmienność wyników.
  • Odchylenie standardowe połączonych rozkładów możemy znaleźć wyciągając pierwiastek kwadratowy z połączonych wariancji.

Przykład 1: Określanie niezależności

Łączenie wariancji dwóch zmiennych losowych wymaga sprawdzenia ich niezależności lub uzasadnionego założenia, że dwie zmienne są niezależne.
PYTANIE A (Przykład 1)
Dla których par zmiennych uzasadnione jest założenie, że są one niezależne?
Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują:

Przykład 2: Wyniki maturalne

Do egzaminu maturalnego przystąpiło w 2015 roku około 276,5 tys. osób. Każda z nich otrzymała wynik z matematyki i języka polskiego.
Oto statystyki podsumowujące każdą z tych części w 2015:
CzęśćŚredniaOdchylenie standardowe
Język polskiμJP=66σJP=16
MatematykaμM=55σM=26
ŁącznieμT=?σT=?
Załóżmy, że z tej populacji wybieramy losowo jednego ucznia.
Pytanie A (Przykład 2)
Jaka jest średnia sumy wyników uczniów z języka polskiego i matematyki?
Wybierz 1 odpowiedź:

Pytanie B (Przykład 2)
Jakie jest odchylenie standardowe sumy wyników maturalnych z języka polskiego i matematyki?
Wybierz 1 odpowiedź:

Przykład 3: Inspekcja przedmiotów

Każda sztuka pewnego przedmiotu produkowanego w fabryce jest sprawdzana przez 4 pracowników. Czas potrzebny każdemu pracownikowi na sprawdzenie przedmiotu ma średnią 30 sekund i odchylenie standardowe 6 sekund. Co więcej, czas sprawdzania przez danego pracownika nie zależy od czasu sprawdzania przedmiotu przez innych pracowników.
Niech T oznacza całkowity czas, jaki zajmuje 4 pracownikom sprawdzenie losowo wybranego przedmiotu.
Pytanie A (Przykład 3)
Jaki jest całkowity średni czas potrzebny 4 pracownikom na sprawdzenie losowo wybranego przedmiotu?
Wybierz 1 odpowiedź:

Pytanie B (Przykład 3)
Jakie jest odchylenie standardowe całkowitego czasu, jaki zajmuje 4 pracownikom sprawdzenie losowo wybranego przedmiotu?
Wybierz 1 odpowiedź:

Przykład 4: Różnica wzrostu

Socjolog zbadał dużą próbę osób zatrudnionych przez wojsko i przyjrzał się wzrostom mężczyzn i kobiet w tej próbie. Statystyki podsumowujące wzrosty tych ludzi są przedstawione poniżej.
Załóżmy, że wybieramy losowego mężczyznę i losową kobietę z próby i sprawdzamy różnicę ich wzrostów. Niech M oznacza wzrost mężczyzny, a K oznacza wzrost kobiety, natomiast R oznacza różnicę między ich wzrostami (R=MK).
ŚredniaOdchylenie standardowe
MężczyznaμM=178cmσM=7cm
KobietaμK=164cmσK=6cm
RóżnicaμR=?σR=?
Pytanie A (Przykład 4)
Jaka jest średnia z różnicy między dwoma wzrostami?
Wybierz 1 odpowiedź:

Pytanie B (Przykład 4)
Jakie jest odchylenie standardowe różnicy między dwoma wzrostami?
Wybierz 1 odpowiedź:

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.