If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Leczenie raka płuc - film z polskimi napisami

Nowotwory płuc są leczone przy użyciu kombinacji zabiegów: chemioterapii, promieniowania oraz szerokiej gamy zabiegów chirurgicznych (np. wycięcia guza, pneumonektomii lub wycięcia fragmentu płuca). Dowiedz się więcej o powikłaniach i skutkach ubocznych leczenia oraz dlaczego do nich dochodzi. Stworzone przez: Amanda Grieco.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video

Istnieje kilka opcji leczenia nowotworów płuc, jakie może otrzymać nasz pacjent. W wyborze danej metody kierujemy się dwoma rzeczami. Rodzajem nowotworu oraz stopniem jego zaawansowania. Stopień zaawansowania określamy głownie za pomocą metod obrazowania. Będzie to RTG oraz TK, które jest obrazem powstałym przez scalenie wielu zdjęć RTG. oraz TK, które jest obrazem powstałym przez scalenie wielu zdjęć RTG. TK, czyli tomografia komputerowa, pozwala nam oglądać tkanki w 3D. Trójwymiarowy obraz da nam również MRI (rezonans magnetyczny). Trójwymiarowy obraz da nam również MRI (rezonans magnetyczny). Jego ogromną zaletą jest brak narażenia pacjenta na promieniowanie jonizujące. I w końcu PET - pozytronowa tomografia emisyjna, która do obrazowania wykorzystuje rejestrację aktywności metabolicznej komórek. Badania te pozwalają nam ustalić dokładną lokalizację nowotworu Badania te pozwalają nam ustalić dokładną lokalizację nowotworu oraz drogę jego rozsiewu. Teraz rodzaj guza. Określamy go na podstawie wyglądu komórek rakowych obecnych w próbce plwociny lub materiale biopsyjnym pobranym od pacjenta. Wszystkie te informacje, aj, brakuje mi miejsca już to naprawiam. Wszystkie te informacje są nam potrzebne żeby dobrać czas trwania leczenia i jego rodzaj - czy będzie to operacja, czy radioterapia, czy chemioterapia, czy może ich kombinacja. Zacznijmy od metod zabiegowych. Jak widzisz, do narysowania tych płuc użyłam kilku różnych kolorów i zrobiłam to w konkretnym celu - żeby przypomnieć, że płuca zbudowane są z segmentów, do których docierają odgałęzienia dużych dróg oddechowych. do których docierają odgałęzienia dużych dróg oddechowych. Ma to znaczenie, szczególnie dla jednej z typów operacji, o których opowiem. Pamiętaj też, że płuca dzielą się na płaty. Mniej więcej tak. Zaznaczę to tylko z prawej strony, bo chciałabym przyjrzeć się bliżej temu segmentowi. Powiększę go najpierw o kilka odgałęzień. Powiększę go najpierw o kilka odgałęzień. Dobrze, mamy tu więc parę komórek nowotworowych rozwijających się w obrębie płuca. Utworzony przez nie guz będzie widoczny w badaniach obrazowych, Utworzony przez nie guz będzie widoczny w badaniach obrazowych, dzięki czemu chirurg będzie mógł ocenić jego lokalizację i usunąć go z odpowiednim marginesem zdrowej tkanki, i usunąć go z odpowiednim marginesem zdrowej tkanki, żeby mieć pewność, że pozbywamy się wszystkich nieprawidłowych komórek. Następnie chirurg łączy ze sobą brzegi pozostałej części płuca. Następnie chirurg łączy ze sobą brzegi pozostałej części płuca. Taki zabieg nazywamy resekcją klinową. A co, jeśli komórki raka zdążyły już rozprzestrzenić się na cały segment? A co, jeśli komórki raka zdążyły już rozprzestrzenić się na cały segment? Zobacz. Wtedy chirurg będzie musiał usunąć go w całości. Wtedy chirurg będzie musiał usunąć go w całości. Taką operację nazywamy resekcją segmentową. Taką operację nazywamy resekcją segmentową. Jeśli jednak zajętych jest kilka segmentów tworzących ten płat, to chirurg prawdopodobnie zdecyduje się na usunięcie całego płata. na usunięcie całego płata. I tak jak w pierwszym przykładzie, trzeba zeszyć pozostałą część płuca i zamknąć drogi oddechowe, żeby powietrze nie przedostawało się do klatki piersiowej. Gdyby jednak komórki nowotworowe były obecne w wielu różnych segmentach w obrębie całego płuca, to chirurg skłaniałby się ku usunięciu go w całości, co nazywamy pneumonektomią. Usuwane jest wówczas całe płuco oraz zamykane jest odpowiadające mu oskrzele, żeby powietrze nie wnikało do klatki piersiowej podczas ruchów oddechowych. Powinnam też wspomnieć o węzłach chłonnych zlokalizowanych w środku klatki piersiowej, wzdłuż dużych dróg oddechowych. One także powinny zostać usunięte przy okazji każdej z tych operacji, jeśli podejrzewamy, że znajdują się w nich przerzuty, co zdarza się często ze względu na ich bliski kontakt z tkanką płucną, a przez to z nowotworem. Metody chirurgiczne są bardzo skuteczne gdy nowotwór jest ograniczony. Ale jeśli mamy do czynienia z bardziej zaawansowanym stadium i obecne są przerzuty to usuwanie ich z wielu miejsc organizmu nie miałoby sensu. to usuwanie ich z wielu miejsc organizmu nie miałoby sensu. Przechodzimy wtedy do innych opcji terapeutycznych. Przechodzimy wtedy do innych opcji terapeutycznych. Popatrzmy teraz na drugie płuco i zobaczmy bliżej to miejsce. Mogą się tu kryć komórki nowotworowe. Narysuję też kilka zdrowych komórek Nie będzie ich dużo, chodzi tylko o wyobrażenie. Radioterapia, bo o niej teraz opowiem, do leczenia wykorzystuje promieniowanie. Będzie nam je symbolizowała taka oto błyskawica docierająca do wnętrza płuca. Promieniowanie uszkadza komórki rakowe w tak znacznym stopniu, że nie są one w stanie dalej funkcjonować i umierają. że nie są one w stanie dalej funkcjonować i umierają. Niestety zdrowe komórki reagują podobnie. Niestety zdrowe komórki reagują podobnie. Dlatego wiązka promieniowania musi być precyzyjnie nakierowana na zmienioną chorobowo tkankę. Jednak nawet wtedy, będzie ono przenikać przez kilka warstw zdrowej tkanki żeby dotrzeć do guza i powodować ich uszkodzenie. Pozostawia to za sobą ślady w postaci bliznowaceń w obrębie skóry i opłucnej. Dlatego opracowano metody, w których promieniowanie powstaje wewnątrz ustroju przy użyciu specjalnych sond umieszczanych w płucu. Niektóre typy raka płuc, jak rak drobnokomórkowy, są wrażliwe na takie leczenie bardziej niż inne. Na szczęście mamy jeszcze chemioterapię. Przywołam tutaj rysunek płuc i dołożę nieco więcej naczyń krwionośnych. i dołożę nieco więcej naczyń krwionośnych. Chemioterapia jest leczeniem systemowym - lek dociera w tym przypadku do każdego zakątka organizmu za pomocą układu krwionośnego. Powiedzmy, że mamy tu skupisko komórek nowotworowych, to te oznaczone na pomarańczowo, które uciska drogi oddechowe. Lek dotrze w to miejsce wraz z krwią i zostanie z niej pobrany przez komórki razem ze składnikami odżywczymi. razem ze składnikami odżywczymi. Jego działanie polega na hamowaniu podziałów komórkowych, Jego działanie polega na hamowaniu podziałów komórkowych, co skutkuje obumieraniem komórek. co skutkuje obumieraniem komórek. Mamy nadzieję, że po wszystkim zdrowe komórki się odnowią, a komórki raka - nie. No właśnie, leki stosowane w chemioterapii docierają wszędzie No właśnie, leki stosowane w chemioterapii docierają wszędzie i sieją spustoszenie wszędzie, gdzie komórki ulegają podziałom. Pomyśl o tych wszystkich miejscach w organizmie, gdzie zachodzą intensywne podziały komórkowe. Włosy, krwinki, przewód pokarmowy. Wszystkie te komórki też będą umierać. Z tego właśnie wynikają efekty uboczne w całym ustroju, w tym w tych trzech układach, o których wspomniałam. Będzie to wypadanie włosów, niedokrwistość, nudności i wymioty. Odnowa tych komórek jest wykańczającym procesem. Odnowa tych komórek jest wykańczającym procesem. Objawem niepożądanym wszystkich trzech metod leczenia jest ból. Pacjenci onkologiczni wymagają ścisłej współpracy z zespołem terapeutycznym i omawiania każdego z tych problemów w czasie całego procesu leczenia. w czasie całego procesu leczenia. Także po jego zakończeniu, konieczne są regularne wizyty kontrolne, które umożliwiają wyłapanie i leczenie długoterminowych następstw terapii które umożliwiają wyłapanie i leczenie długoterminowych następstw terapii oraz ewentualnej wznowy.