If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Dopełnianie do kwadratu

Niektóre trójmiany kwadratowe można przedstawić jako kwadraty dwumianów. Na przykład, x²+6x+9=(x+3)². W sytuacji, w której nasza funkcja kwadratowa nie daje się przedstawić w ten sposób, możemy zawsze wydzielić z niej część, która jest kwadratem dwumianu, dodając i odejmując stałą liczbę. Na przykład, x²+6x+5 nie jest kwadratem dwumianu, ale jeśli dodamy i odejmiemy 4, dostaniemy (x+3)² - 4. Na tym, w skrócie, polega metoda *dopełniania do kwadratu*. Stworzone przez: Sal Khan i CK-12 Foundation.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video