If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Interpretacje pochodnych w różnych zastosowaniach

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Zbiornik jest wypełniany płynem. Funkcja V zwraca objętość płynu w zbiorniku, w litrach, po t minutach.
Jaka jest najlepsza interpretacja poniższego wyrażenia?
Wartość pochodnej V dla t=1 wynosi 2.
Wybierz 1 odpowiedź: