If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Dziedziczenie i geny

Zadanie

In chickens, the allele for black feathers (A) is dominant over the allele for red feathers (a).
Which of the following pairs of terms are correctly matched?
Wybierz 1 odpowiedź: