If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Termodynamika część 3: skala Kelvina i równanie stanu gazu doskonałego - przykład

Sal omawia skalę Kelvina i temperaturę zera bezwzględnego, pokazując, że temperatura jest proporcjonalna do energii kinetycznej. Następnie tłumaczy, że musisz używać skali Kelvina w równaniu stanu gazu doskonałego. Na koniec rozwiązuje przykładowe zadanie z równaniem stanu gazu doskonałego. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video