If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Termodynamika 5: Mol i uniwersalna stała gazowa - przykład

Sal używa molowej wersji równania stanu gazu doskonałego, aby znaleźć liczbę moli w gazie. Pokazuje on też jak zamienić tą odpowiedź na liczbę cząsteczek, używając liczby Avogadro. Stworzone przez: Sal Khan.

Chcesz dołączyć do dyskusji?

Na razie brak głosów w dyskusji
Rozumiesz angielski? Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej dyskusji na angielskiej wersji strony Khan Academy.

Transkrypcja filmu video