Jeśli widzisz tę wiadomość oznacza to, że mamy problemy z załadowaniem zewnętrznych materiałów na naszej stronie internetowej.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Główna zawartość

Model okrężnego przepływy wpływów i wydatków i PKB

Zadanie

In Fitlandia a $100 million skyscraper is constructed over two years. In year 1, $60 million is spent on its construction, and in year two $40 million is spent.
How will the construction of these skyscrapers impact Fitlandia's gross domestic product (GDP) in year 1 and year 2?
Wybierz 1 odpowiedź: