If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Jeżeli jesteś za filtrem sieci web, prosimy, upewnij się, że domeny *.kastatic.org i *.kasandbox.org są odblokowane.

Główna zawartość

Rozwiąż równania wykładnicze korzystając z logarytmów o podstawie 10 i podstawie e

Możesz potrzebować: Kalkulatora

Zadanie

Rozważmy rówanie 0,3e3x=27.
Rozwiąż to rówanie ze względu na x. Rozwiązanie wyraź w postaci logarytmu o podstawie e.
x=
Podaj w przybliżeniu wartość x. Odpowiedź zaokrąglij do trzech miejsc po przecinku.
x
  • Prawidłowa odpowiedź to:
  • liczba całkowita, taka jak 6
  • dokładny ułamek dziesiętny, taki jak 0,75
  • właściwy uproszczony ułamek, taki jak 3/5
  • niewłaściwy uproszczony ułamek, taki jak 7/4
  • liczba mieszana, taka jak 1 3/4